TAEMIN 태민 'Advice' MV Teaser #2

TAEMIN's 3rd mini album "Advice" is out!
Listen and download on your favorite platform: smarturl.it/TAEMIN_Advice
'Advice' MV ♟ kzread.info/dash/bejne/pYWblrh8cpbIido.html

TAEMIN Official
kzread.info
shinee
shinee
www.vlive.tv/channel/96DD0B
SHINee


TAEMIN 태민 'Advice' MV Teaser #2 ℗ SM ENTERTAINMENT

Пікірлер

 • Francesca
  FrancescaКүн бұрын

  Meraviglioso.

 • luna fadilla
  luna fadilla3 күн бұрын

  734,261

 • Moonlight
  Moonlight5 күн бұрын

  advice masterpiece

 • Tazagul Seitmuratova
  Tazagul Seitmuratova5 күн бұрын

  Тэмин ,служба народу обязанность,жду тебя и твоии шедевры когда вернешься 😘

 • นางสาววรรษา สุขทอง
  นางสาววรรษา สุขทอง7 күн бұрын

  You are the best.

 • นางสาววรรษา สุขทอง
  นางสาววรรษา สุขทอง7 күн бұрын

  I love you so much. taemin oppa

 • 메시야께서오십니다
  메시야께서오십니다7 күн бұрын

  ※ 2021.4.14 선지자님 예언 말씀. 주 여호와께서 약 1시간 30분 전에 저에게 말씀하셨습니다. 여호와 엘로힘, 여호와 사바오스, 여오화 가난, 여호와 이메쿠, 여호와 하멜렉, 여호와 호셰아, 여호와 하쇼펫, 여호와 고엘, 여호와 아도나이께서 매우 급한 말씀을 전하셨습니다. 곧, 지구에 가장 끔찍하고 가장 역사적이며 가장 공포스러운 심판이 임할 것입니다. 오늘, 동아프리카 시간으로 2021년 4월 14일 새벽 0시 55분 하나님의예언을 선포합니다. 가장 공포스러운 주님의 심판이 이땅에 회개치 않는 사람들에게 임할 것을 경고합니다. 지금은 코로나 바이러스가 창궐하고 있지만 인간들은 회개하지 않고 있습니다. 그들은 두 선지자의 외침에 반응하지 않았습니다. 꿈에서 주님께서 저에게 일어나서 지구를 공포스러운 심판으로 치라고 명령하셨습니다. 두 선지자는 하나님의 명령에 따라 예언의 왼손과 예언의 왼손가락을 들고 지구를 하나님의 심판으로 쳤습니다. 그 때 하늘에 청황색 말이 나타났고 그는 하늘을 가로질러, 구름 사이로 달렸습니다. 제 앞에서 청황색 말은 하늘을 가로질러 구름을 지나 달렸습니다. 말굽이 구름에 가려 보이지 않았고 몸통과 머리가 보였습니다. 저는 이 후 끔찍한 심판이 지구에 임하는 것을 보았습니다. 셀 수 없이 많은 모기가 저를 물었습니다. 그 때 지구에 지금까지 보지 못한 끔찍한 지진이 일어났고 사람들이 혼비백산한 가운데 이리저리 도망쳤으며 건물들이 무너져 내렸습니다. 마치 지진이 하늘로부터 내려친 것 같았습니다. 전능하신 하나님께서 저에게 지구를 하나님의 심판으로 치라고 명령하셨습니다. 심판이 임한 것은 인간이 회개치 않았기 때문입니다. 심판이 열방에 닥칠 것입니다. 열방은 회개하고 예수님께 돌아와야 합니다. 예수님을 영접하고 복음을 받아들이며 거듭나고 거룩을 회복해야 합니다. 메시아께서 오십니다. 하나님께서 열방이 하나님께 주목하기를 기대하십니다. 메시아께서 오시기 때문입니다. 역사적인 지진으로 사람들이 이리 저리 정신없이 도망치는 것을 봅니다. 건물들도 무너집니다. 현대교회에게 회개하고 거룩을 회복하라고 명하고 계십니다. 회개하고 거룩함을 회복하십시오. 번영복음, 돈 사랑, 음란과 부도덕에서 떠나고 메시아의 영화로운 오심을 준비하라고 명령하십니다. 우상숭배와 부도덕, 음란, 동성애, 레즈비어니즘에서 떠나고 세상에 그리스도의 빛을 발해야 합니다. 배교에서 떠나야 합니다. 미국, 아프리카, 유럽, 아시아, 북중남미, 호주, 뉴질랜드 등 모든 대륙의 교회는 회개하고 죄에서 돌이키십시오. 음란과 배교, 부도덕에서 떠나십시오. 메시아께서 오십니다. 그리스도 나사렛 예수님께서 오십니다. 회개하십시오. 지금은 야훼께서 교회에게 직접 말씀하고 계시는 때입니다. 회개하고 죄에서 돌이키십시오. 의와 거룩함을 회복하십시오. 이 예언이 성취될 때 사람들은 하나님께서 말했다는 것을 알게 될 것입니다 하나님께서 이 세대에게 경고하셨습니다. 죄와 돈사랑에서 떠나십시오. 빛의 복음을 받아들이십시오. 시간이 끝났습니다. 지구에 공포의 심판이 옵니다. 심판이 임하고 있지만 인간들은 회개하지 않고 있습니다. 회개하십시오 회개하십시오!! 회개하십시오! 예수 그리스도을 영접하시고 모든 죄에서 떠나며 거듭나고 의와 거룩을 회복하십시오. 메시아께서 오십니다. ----------------------------------------------- 여기까지 전하셨습니다. 환난과 대환난이 코 앞에 있습니다. 모두 회개하십시오. 그리고 그리스도의 보혈로 준비하십시오. 교만을 버리십시오. 자신을 부인하고 오직 살아계신 하나님의 독생자 예수 그리스도에게 내 삶을 통치하게 100% 복종하십시오. 여러분의 마음안을 회개로써 예수구세주를 구원자로 영접하여 모셔드리고 하나님영께 회개로써 매일매일 여러분 마음을 굴복시키고 여러분이 왕이되려는 마음을 버리고 하나님영께서 왕과 임금이 되시도록 항상 해드리시고 성경의 말씀대로 십자가를 짊어지고 죄의 욕망들을 쳐내고 회개와 거룩함으로 행하도록 최선을 다하셔야합니다. 메시아께서 곧 오십니다. 언제든지 오실 수 있는 긴박한 역사적인 순간입니다. kzread.info/dash/bejne/hZdquKiHd6nOYM4.html 유투브에서 (회개와 거룩함 사역회), 또는 ( 영어글씨로 '아더박채널' ) 유투브에 검색해서. '구독' 단추눌르시고 알람 해놓고 실시간으로 보세요. ※참고: 여러분에 영혼을 살리기위해서 (회개와 거룩함 사역회)링크를 알리고 있으나 유투브에서 영어글씨로 '아더박채널' 검색도 못하도록 유투브에서 봉쇄차단하고 있으니 많이 힘듭니다. 여러분께서 유투브에서 (회개와 거룩함 사역회), 또는 ( 영어로 '아더박채널' ) 유투브에 검색해서. '구독' 단추을 눌러서 실시간 영상을 들으시고 ...회개를 반드시하시고 거룩하게 살으십시요. 메시야께서 곧 오십니다. 많은사람들에게 알리시고 회개하고 죄를멀리하고 거룩히살고 자기의 몸안에 '영혼'을 영원한나라 천국에서 살도록 준비하십시요. 이제 시간이 없습니다. (회개와 거룩함 사역회 )유투브에서 검색해서 보세요..! kzread.info/dash/bejne/hmagw8NypLqZdqQ.html 회개와 거룩함 사역회) 유투브 검색1 kzread.info/dash/bejne/rJdtz66CqaiuXcY.html 회개와 거룩함 사역회) 유투브 검색2. kzread.info/dash/bejne/pWt2msOCn7e8d6g.html 회개와 거룩함 사역회) 유투브 검색3. kzread.info/dash/bejne/ZpVtxdptoLC8e7g.html . . . . . . 더 늦기전에 회개로써 거룩한곳 회개와거룩함사역회로 들어오십시요. 곧 7년대환란으로 들어갑니다.잔인한 적그리스도 통치자가 나타나서 세상사람들을 감시통제할것입니다. 죄를짓고 거룩하게 살지못한 교회들이 돌이키고 회개하며 지금도 회개와거룩함사역회로 많은교회들이 크로스오버 하고 합류하고있습니다. 여러분도 늦기전에 휴거가 곧 닥치기전에 합류하십시요. 휴거 이후에는 이세상은 3년동안 비 한방울 내리지않게되고 물을 마시기 힘든세상이 됩니다. 전세계는 핵전쟁과 나라와 나라들이 서로 전쟁하고 싸우며 , 벼룩, 이, 말라리아 , 뇌염 모기,메뚜기들이 창궐합니다.나무들도 물이없어서 메마른가지만 남게되고 황량한 사막처럼 됩니다. 전세계는 대지진이 일어나며 세계경제는 주식시장은 붕괴합니다. 대기근과 배고픔으로 기근이 생기며.. 코로나보다 더쎈 전염병이 옵니다. 먼지로 전염되는 에볼라바이러스가 창궐합니다. 에볼라바이러스에 감염된사람들은 살들이 침상에 쩍달라붙고 종기와살쩜들이 이불에 침대에 늘어붙고 고통이 심합니다. 바이러스가 먼지로 날라오기때문에 창문을 닫고 살아가야하며, 배고픔과 비참함이 넘쳐나게 됩니다. 지금 회개하고 크로스오버하여서 회개와 거룩함 사역회 한국제단으로 합류하시고 휴거를 준비하시고 곧 지구를 탈출준비 하시는 현명한 사람들이 되십시요. 오늘이 여러분의 회개하고 크로스오버 할수있는 마지막 회개에 기회일수 있습니다. 저희는 헌금,십일조 등등...돈을 요구하지않습니다. 돈을 요구하는 집단은 거짓된사이비종교들입니다. 여러분 십일조와 헌금를 바쳐야지 천국들어갈수있는 믿음이 있는자다.라고 속이는 거짓된세상종교, 세상번영교회들에게 속지마십시요. 세상교회들이 여러분에게 헌금과 십일조을 바치는것이 구원받은 증거다.그러니 헌금과 십일조를 바치지않는자는 거듭나지 못했다.라고 가르치고 세뇌시키는것은 목사들 호주머니를 부풀리기위한 꼼수이니 속지마십시요. 헌금내고 바쳐야지 구원받은 증거라고 가르치는것은 현대판 면죄부를 팔아먹는것입니다. 예수님께서는 회개의 십자가 복음을 공짜로 사람들에게 전파하라고 말씀하셨습니다. 절대로 헌금내라는 거짓된교회들에게 속지마십시요. 오직 여러분에게 하나님께서 원하시는것은 회개하고 십자가의삶을 살고 죄를 버리고 날마다 예수님처럼 거룩하게 살아가고 휴거를 깨끗하게 죄짓지말고 준비하라는것뿐입니다......! (밑에는 회개와 거룩함 사역회 한국제단 이메일 주소입니다. 천국을 거룩한마음으로 같이 준비하실분들은.. '이름과 핸드폰번호' 보내주세요. 감사합니다.) parkhsa@gmail.com, *-2955-2112, *-5376-8043 (회개와 거룩함 사역회)유투브 검색. kzread.info/dash/bejne/q5Oel8WDlKvUp5M.html . . . . (회개와 거룩함 사역회)유투브 검색. kzread.info/dash/bejne/mpN3zbmEpJDAoc4.html . . . . kzread.info/dash/bejne/qqdh0ZVpYZWoYNY.html . . . . . . kzread.info/dash/bejne/oJpkm6igotfWidI.html . . . . . .

 • Nisa Güler
  Nisa Güler8 күн бұрын

  taemine de ugruyaym

 • Merve Gezer
  Merve Gezer8 күн бұрын

  Işte sanat , işte sanatçı ❤

 • Alee
  Alee8 күн бұрын

  best take my own advice

 • Carmen Pérez
  Carmen Pérez8 күн бұрын

  The hair omfg 🔥🔥🔥🔥

 • Aly
  Aly8 күн бұрын

  Taemin, I miss you

 • ÖZLEM KAYA
  ÖZLEM KAYA9 күн бұрын

  Best soloist TAEMIN 💜

 • Alee
  Alee12 күн бұрын

 • BTS ARMY
  BTS ARMY12 күн бұрын

  تيمين هو كل شيء

 • BTS ARMY
  BTS ARMY12 күн бұрын

 • aeri 7
  aeri 712 күн бұрын

  taemin

 • Davi de jesus
  Davi de jesus15 күн бұрын

  🖤🖤🖤🖤🖤🖤💙💙💙💙💙💙

 • นางสาววรรษา สุขทอง
  นางสาววรรษา สุขทอง18 күн бұрын

  Shawol Let's go stream Teaser reach 1 Million

 • Alee
  Alee18 күн бұрын

  king

 • นางสาววรรษา สุขทอง
  นางสาววรรษา สุขทอง19 күн бұрын

  I loveeeee

 • นางสาววรรษา สุขทอง
  นางสาววรรษา สุขทอง19 күн бұрын

  You are so perfect

 • Alee
  Alee19 күн бұрын

 • itz Mody
  itz Mody20 күн бұрын

  متخلفين

 • NinaL7 1485
  NinaL7 148520 күн бұрын

  Woooooow

 • Alee
  Alee21 күн бұрын

 • Alee
  Alee22 күн бұрын

 • Ulusun Grubu'nun Lideri👑
  Ulusun Grubu'nun Lideri👑22 күн бұрын

  Aman efendim bu nasıl bir haşmettir böyle

 • family home
  family home22 күн бұрын

  omg teamin

 • gray ft
  gray ft22 күн бұрын

  😍😍😍💖💖💖

 • Paola Najera
  Paola Najera22 күн бұрын

  Me llegó notificación seis días después

 • Alee
  Alee22 күн бұрын

 • ไค แทมิน
  ไค แทมิน22 күн бұрын

  Thank you For Everything.

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT22 күн бұрын

  687k ♡

 • Melon Ss
  Melon Ss22 күн бұрын

  Open Play ⤵ na.to/Snpagrls9BRIsex B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G h.o.T G.i.r.L's -L-o-V-e-S-e-X---❤️😘 ..👍 !💖🖤❤️今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした,. 💖🖤在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而,人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔,切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味食物煮的時候

 • ไค แทมิน
  ไค แทมิน23 күн бұрын

  King i love you so much

 • ไค แทมิน
  ไค แทมิน23 күн бұрын

  Please vot3 for him on the idol app and MNET for M coultdown and watch the MV Advice too!!! Stream MV and stream his stage!

 • Alee
  Alee23 күн бұрын

  str3am advice

 • Alee
  Alee23 күн бұрын

 • Kepop BTS forever
  Kepop BTS forever24 күн бұрын

  منو هذا الرجل

 • Lets,go 13
  Lets,go 1324 күн бұрын

  😀❤️❤️

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT24 күн бұрын

  680k~ ♡

 • KuroNeko
  KuroNeko24 күн бұрын

  😁

 • แอม มี่
  แอม มี่24 күн бұрын

  Taemin oppa

 • แอม มี่
  แอม มี่24 күн бұрын

  I love you

 • Restu
  Restu24 күн бұрын

  👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣

 • Lourdes Ferreira
  Lourdes Ferreira24 күн бұрын

  Gostei gostei gostei gostei gostei gostei gostei gostei

 • Gabriela Olivera
  Gabriela Olivera24 күн бұрын

  Mi amor el mejor

 • 남미희
  남미희24 күн бұрын

  태민은 휴가가 없는건가 쉬지않네

 • Manasvi Raghu
  Manasvi Raghu25 күн бұрын

  this man is unbelievable

 • DxD xD
  DxD xD25 күн бұрын

  He deserve the world

 • Gisela Caceres
  Gisela Caceres25 күн бұрын

  KING LEE TAEMIN KING LEE TAEMIN KING LEE TAEMIN KING LEE TAEMIN. STAN ART STAN TAEMIN.

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT25 күн бұрын

  taeminnnie 💕

 • Ma Ma IDEA
  Ma Ma IDEA25 күн бұрын

  This is my pretty criminal

 • Jijo Island
  Jijo Island25 күн бұрын

  The king is back

 • Diva Key
  Diva Key25 күн бұрын

  He's saving the whole industry

 • Flaming Charisma
  Flaming Charisma25 күн бұрын

  Taemin is N°1

 • Tae Minie
  Tae Minie25 күн бұрын

  I love u to the moon and back

 • BlingBling Jonghyun
  BlingBling Jonghyun25 күн бұрын

  I'm so proud of him

 • Ma Jingi
  Ma Jingi25 күн бұрын

  Fact your idol can't imitate taemin even if he tried

 • khattab djazira
  khattab djazira25 күн бұрын

  There is no kpop there is Tpop

 • taemin lee
  taemin lee25 күн бұрын

  So handsome

 • taemin lee
  taemin lee25 күн бұрын

  1 Millon Let's Go

 • yar
  yar25 күн бұрын

  taemin is all rounder

 • vitória_ yoon
  vitória_ yoon25 күн бұрын

  E perfeição

 • Mayra hc
  Mayra hc25 күн бұрын

  amazing

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT25 күн бұрын

  ♡♡♡♡♡

 • 아쓰마Asmaa
  아쓰마Asmaa26 күн бұрын

  WOOOOOOOOOOW

 • Atfhh Aaaa
  Atfhh Aaaa26 күн бұрын

  Wowwww

 • Alee
  Alee26 күн бұрын

  best advice ever

 • Rina maulida Rina m
  Rina maulida Rina m26 күн бұрын

  Amazing

 • 李亞燕
  李亞燕26 күн бұрын

  來份香雞排,怒吃心爽

 • Na_titiapry042
  Na_titiapry04226 күн бұрын

  K-kak

 • Asmaa Lagouni
  Asmaa Lagouni26 күн бұрын

  العرب

 • NurrahmanillaH
  NurrahmanillaH26 күн бұрын

  This is the teaser of Song Of The Year.

 • Alee
  Alee27 күн бұрын

 • Mervee Gull
  Mervee Gull27 күн бұрын

  💕💣💕💣

 • faithslayer500
  faithslayer50027 күн бұрын

  I love how he flops in to that piano seat. Like he's done it a million times

 • ___purple___뷔
  ___purple___뷔27 күн бұрын

  EXITED!!!!!

 • BLINK About It TWICE
  BLINK About It TWICE27 күн бұрын

  I WANT THIS VISUAL

 • ツSunshine
  ツSunshine27 күн бұрын

  Taemin é o rei do kpop, mude minha mente

 • EVA OKTA
  EVA OKTA27 күн бұрын

  TAEMIN , im so happy t.t

 • Alee
  Alee27 күн бұрын

 • Rynn Sky
  Rynn Sky27 күн бұрын

  how is the industry going to survive two years without him????

 • Percabeth
  Percabeth27 күн бұрын

  Woohoo! You go taemin! Shinee forever!! 💎

 • Fabiola Campos
  Fabiola Campos27 күн бұрын

  sooo handsome

 • Eli Unnie
  Eli Unnie27 күн бұрын

  Wow Taemin... Qué guapo.

 • Ricky 리키
  Ricky 리키27 күн бұрын

  Oi

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT27 күн бұрын

  600k ♡

 • Alee
  Alee27 күн бұрын

  the mv is a masterpiece

 • Alee
  Alee27 күн бұрын

  love it love it

 • Emine Temel
  Emine Temel27 күн бұрын

  La manyaklar buraya değil mv st kasın

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT27 күн бұрын

 • laura briones
  laura briones27 күн бұрын

  Mucha muy buena vibra desde México en tu servicio militar ♥️♥️♥️♥️🥇♥️♥️♥️💯🇲🇽😔🙏

 • C UglyBoy
  C UglyBoy27 күн бұрын

  Love it

 • memo m
  memo m27 күн бұрын

  LEE TAEMIN LEE TAEMIN LEE TAEMIN

 • j ia
  j ia27 күн бұрын

  テミン😭❤️

 • 정지수
  정지수27 күн бұрын

  이런말 조심스럽지만, 썸네일보고 깜짝놀라서 들어왔다.너무 종현이 눈이라서.. 종현이인즐 알았어요

 • 마하OJKMT
  마하OJKMT27 күн бұрын

  My King

 • Shahd Abdullah
  Shahd Abdullah27 күн бұрын

  Our KING❤️

Келесі